ฟาร์มของเรา
 
ฟาร์มของเรา

ที่ “สงวนฟาร์ม” เราควบคุมคุณภาพของฟาร์มตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใส่ใจในคุณภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่ การดูแล
สุขภาพของแม่ไก่ และ ดูแลความสดสะอาดของไข่ไก่ในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด จนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งท่านสามารถมั่นใจในคุณภาพของไข่ไก่จากสงวนฟาร์ม

ฟาร์มไก่ไข่


ผ่านการรับรองการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ (กรมปศุสัตว์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) หมายเลขรับรอง
กษ 02 22 06902 19080020 000
มีโรงเลี้ยงทันสมัย เป็นระบบปิด แบบ Evaporative Cooling System (EVAP) ซึ่งมีการให้น้ำ อาหาร และ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ
มีระบบสายพานลำเลียงเพื่อเก็บไข่จากแต่ละโรงเรือนไปยังห้องเก็บไข่ด้วยเครื่องเก็บไข่อัตโนมัติ
มีการทำวัคซีนป้องกันโรคตามอายุ
ได้รับอาหารที่มีคุณค่าเหมาะกับสายพันธุ์ เสริมด้วยแร่ธาตุซีลีเนียม
มีการตรวจสอบเฝ้าระวังโรคระบาด ทั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดนกและไวรัสนิวคาสเซิล ณ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์
อยู่ภายใต้การดูแลโดยสัตว์แพทย์ประจำฟาร์ม

ฟาร์มไก่พันธุ์


ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ทันสมัยได้มาตรฐาน มีระบบการให้น้ำ และอาหาร อัตโนมัติ
ไก่ไข่สายพันธุ์ไทยบราวน์ มีความมั่นคงทางสายพันธุ์ ลดการพึ่งพาพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศ คุ้นเคยต่อภูมิอากาศ และทนทานต่อโรคในท้องถิ่น
มีโรงฟักไข่ไก่ ทันสมัยได้มาตรฐาน
อยู่ภายใต้การดูแลโดยสัตว์แพทย์ประจำฟาร์ม และ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสายพันธุ์

โรงงานผลิตอาหาร (Feed Mill)


มีโรงงานผลิตอาหารไก่ไข่ระบบอัตโนมัติ ทันสมัย
มีการเลือกสรร และ ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบที่ใช้อย่างเข้มงวด
มีการทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้าง

โรงคัดคุณภาพไข่ไก่ (Grading Station)

   

ไข่ไก่ของเราทุกฟองผ่านการคัดแยกไข่ไก่ที่สกปรก แตกร้าว และผิดปรกติออก
มีการล้างทำความสะอาดเพื่อชำระสิ่งสกปรกและเชื้อโรคบนเปลือกไข่ รวมทั้งเคลือบผิวเปลือกไข่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
มีการคัดแยกไข่ไก่ตามน้ำหนักด้วยเครื่องอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูง และ บรรจุไข่ไก่ลงบนบรรจุภัณฑ์โดยอัตโนมัติ
มีการประทับตราบนเปลือกไข่ไก่ ด้วยเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet โดยใช้หมึก Food Grade (ตามความต้องการของลูกค้า)
มีโปรแกรมตรวจสอบสารปนเปื้อนและสารตกค้างในไข่ไก่ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
มีการเก็บไข่ไก่ไว้ไม่เกิน 48 ชั่วโมง ทำให้ไข่ไก่ที่จัดส่งมีความใหม่และสด์
จัดส่งไข่ไก่ด้วยรถบรรทุกที่ติดตั้งตู้ควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพ และความสดสะอาด

บริการจัดส่งของเรา

บริการจัดส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่ติดตั้งตู้ควบคุมอุณหภูมิ
มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ซึ่งจะช่วยให้รักษาความสด สะอาด ของไข่ไก่
ตู้บรรทุกปิดมิดชิด ช่วยป้องกันฝุ่นควันระหว่างขนส่ง
 
 
 
หจก.สงวนฟาร์ม 26 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โทรศัพท์: (036) 397 064, 397 046, แฟ็กซ์: (036) 397 164 อีเมล์: info@sanguanfarm.co.th
Copyright©2008-2013 www.sanguanfarm.co.th All Rights Reserved.