top of page

เลือกขนาดไข่ไก่อย่างไรให้เหมาะกับผู้รับประทาน?

ไข่แต่ละขนาดก็อาจจะเหมาะกับคนบางกลุ่มวัย และ ความต้องการที่แตกต่างไปโดยไข่เบอร์ต่างๆ เหมาะกับใครบ้าง?


กลุ่มคนออกกำลังกายประจำและนักกีฬา: เบอร์ 0-1 (น้ำหนัก 65 - 75 กรัม)

เพื่อเน้นโปรตีนสูงจากไข่ขาว ไข่ขนาดใหญ่สุดจึงมีความเหมาะสมเพราะปริมาณไข่ขาวจะมีมากกว่าขนาดอื่น และไข่ขาวเองก็ไม่มีคลอเรสเตอรอลเลย จึงสามารถทานได้โดยไม่ไปเพิ่มไขมัน โปรตีนจากไข่จะไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อจึงจำเป็นมากกว่ากลุ่มอื่น ในขณะเดียวกันก็ยังได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอื่นๆ จากไข่แดงอีกด้วย


เด็ก คนทั่วไป และผู้ที่ลดน้ำหนัก: เบอร์ 2-3 (น้ำหนัก 55 - 65 กรัม)

เพื่อการได้รับทั้งสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอในการใช้พลังงานแต่ละวัน รวมถึงโปรตีนจากไข่ขาวจะถูกนำไปซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และการที่คนลดน้ำหนักทานแค่ไข่ขนาดกลางๆ เนื่องจากคนลดน้ำหนักถ้าทานโซเดียมมากไปอาจน้ำหนักขึ้นเพราะบวมเค็มได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่อยากให้ไม่ทานเลยเพราะร่างกายบางครั้งยังคงต้องการโซเดียมเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย ซึ่งยังสามารถตามหาสารอาหารนี้ได้จากไข่ขนาดกลางๆ นั่นเอง


ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยบางโรค: เบอร์ 4-5 (น้ำหนัก 45 - 55 กรัม)

เพื่อเป็นการคุมไม่ให้ได้รับโซเดียมในไข่ขาวมากไป เพราะอาจทำให้เกิดอาการตัวบวม หรือความดันโลหิตสูงได้ แต่ในไข่เองก็ยังเป็นแหล่งวิตามินและโปรตีนที่จำเป็นในการช่วยเสริมร่างกายในแต่ละวันของคนกลุ่มนี้ได้ดี เพราะฉะนั้นการเลือกทานอย่างพอดีปริมาณเหมาะสมจึงลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงได้บ้างนั่นเอง


การเลือกเบอร์ไข่ว่าเหมาะกับใคร เป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้น หากทานไม่ตรงเบอร์ไข่ก็ถือว่าไม่ผิด แต่ควรที่จะควบคุมปริมาณการทานแต่ละวัน โดยอิงจากน้ำหนัก และไลฟ์สไตล์แต่ละคนเรียบเรียงโดย : นส. ธัญวรัตม์ หน่อคำ (นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)

Σχόλια


bottom of page