top of page

อนามัยแค่ไหน ถึงได้เป็น “ไข่ไก่อนามัย” ?

ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “ไข่ไก่อนามัย” กันมาบ้างแล้ว คุณอาจจะคิดว่า “ไข่ไก่อนามัย” คือไข่ไก่ที่มองดูแล้วสะอาด แต่แท้จริงแล้วไข่ไก่ที่จะถูกเรียกว่า “ไข่ไก่อนามัย” ได้นั้นต้องผ่านการตรวจรับรองจาก สำนักพัฒนาระบบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ โดยจะต้องได้รับการรับรองมาตฐานครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิต คือตั้งแต่ ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่, ศูนย์รวบรวมไข่, สถานที่จำหน่าย และ ตัวผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ คือต้องสะอาดและปลอดภัยทั้งภายนอกและภายใน และได้รับการจัดการดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่อยู่ในตัวของแม่ไก่จนกระทั้งถึงมือของผู้บริโภคนั่นเอง เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงแม่ไก่ไข่ในฟาร์มนั้น จะต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่ไข่(GAP)เช่น มีการเลี้ยงดูแม่ไก่อย่างดีภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์, เลี้ยงดูด้วยอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามความต้องการของอายุและสายพันธุ์, มีการป้องกันภัยทางชีวภาพและการควบคุมสัตว์พาหะก่อโรค, มีการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์ม, คำนึงถึงสวัสดิภาพของแม่ไก่ในระบบการเลี้ยง, มีการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยภายในฟาร์มและของพนักงานภายในฟาร์ม เป็นต้น


ซึ่งเมื่อไข่ไก่ที่ผลิตได้ถูกเก็บออกจากฟาร์มและเดินทางมายังส่วนของศูนย์รวบรวมไข่เพื่อทำการคัดแยกเป็นเกรดต่างๆนั้น ในส่วนนี้ก็จะถูกตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) โดยในส่วนนี้นอกจากจะเน้นเรื่องความสะอาดของโครงสร้างพื้นฐานและสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ยังรวมไปถึงกระบวนการจัดการกับไข่ไก่ที่ได้รับเข้ามาไม่ว่าจะเป็น กระบวนการคัดแยกไข่ไก่ที่ไม่ได้มาตรฐาน,โปรแกรมการรักษาความสะอาดของสถานที่และเครื่องจักร, การควบคุมสัตว์พาหะ, ความสะอาดและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์, อุณหภูมิการจัดเก็บและขนส่ง เป็นต้น


เมื่อไข่ไก่ที่ผ่านกระบวนการจากศูนย์รวบรวมไข่แล้วเมื่อจะนำมาวางจำหน่าย สถานที่จำหน่ายนั้นเองก็จะต้องได้รับการรับรองสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สด (ปศุสัตว์ OK) เช่นเดียวกัน โดยจะต้องรักษาสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายและผู้ปฏิบัติงาน, อุณหภูมิของสถานที่จัดเก็บและจำหน่าย, คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ และที่สำคัญจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาของไข่ไก่ได้ (Traceability) นอกจากนี้ไข่ไก่ที่จะได้รับการรับรองเป็นไข่ไก่อนามัยนั้น จะต้องผ่านการตรวจสอบสารตกค้างทั้งทางด้าน เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค โดยเฉพาะเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella spp) ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีพิษต่อระบบทางเดินอาหารและเป็นสาเหตุของอาการลำไส้อักเสบ, สารตกค้างจากยาปฏิชีวนะที่ใช้ในฟาร์มซึ่งอาจจะมีหลงเหลือมาในไข่ไก่หายใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงสารตกค้างจากยาปราบศัตรูพืชและยาฆ่าแมลงต่างๆที่อาจจะตกค้างในวัตถุดิบที่นำมาใช้ประกอบอาหารเลี้ยงแม่ไก่ไข่ไก่อนามัย

เฉพาะไข่ไก่สดที่ผ่านการรับรองระบบการผลิตซึ่งถูกผลิตจากฟาร์มและผ่านกระบวนการในโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานจากรมปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ เท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะเรียกได้ว่าเป็น “ไข่ไก่อนามัย” โดยไข่ไก่สดที่ได้รับรองเป็น “ไข่ไก่อนามัย” นั้นจะได้รับ เครื่องหมาย Q (Q-Mark) เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย จากกรมปศุสัตว์


สำหรับไข่ไก่สดจากสงวนฟาร์ม และ “ไข่ไก่ซีลีเนียม”, “ไข่ไก่จากแม่ไก่สาว” และ ”ไข่ไก่จากแม่ไก่เลี้ยงแบบไม่ขังกรง (Cage Free)” ภายใต้แบรนด์ “The Good Egg Co” นั้น ทุกฟองได้รับการรับรอง “ไข่ไก่อนามัย” จากกรมปศุสัตว์ เป็นรายแรกๆของประเทศไทย โดยได้รับการรับรองต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน โดยนอกจากกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP และ GMP แล้วนั้นกระบวนการผลิต “ไข่ไก่อนามัย” ที่สงวนฟาร์มยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตราย ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) ในระดับสากล โดยในกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ไข่ไก่สดของเราทุกฟองมาจากฟาร์มของเราเอง ทันทีที่ไข่ไก่ถูกเก็บจากฟาร์มจะถูกนำส่งเข้ากระบวนการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นและแปรงขนอ่อนขัดผิวเปลือกไข่ไก่เพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกที่อาจติดอยู่บนเปลือกไข่ออก ผ่านขั้นตอนการฉีดล้างด้วยสเปรย์น้ำอีกครั้งเพื่อทำความสะอาดและเคลือบเปลือกไข่ไก่เพื่อรักษาความสดด้วยสารชีวภาพ ก่อนนำเข้าเครื่องเป่าแห้งจากนั้นเครื่องจะนำไข่ไก่ที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้วมาคัดแยกไข่ไก่ฟองที่ยังไม่สะอาดออก เช่น ไข่ไก่ฟองที่ยังมีคราบหลงเหลือติดอยู่บนเปลือก รวมทั้งไข่ที่มีรูปร่างผิดปรกติ ไม่ได้มาตรฐาน หรือสีเปลือกไข่ผิดปกติ ก่อนตรวจสอบการแตกร้าวและคัดแยกออกด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้วยเสียงสะท้อนจากการเคาะบนเปลือกไข่ไก่ (Acoustic analysis) แล้วจึงผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอัลตราไวโอเลท (UV) ซึ่งมีประสิทธิภพในการฆ่าเชื้อโรคสูงถึง 99.99% ก่อนตรวจสอบความผิดปรกติภายในไข่ไก่ทุกฟองด้วยคอมพิวเตอร์ (Abnormal Egg Detector) ซึ่งจะช่วยแยกไข่ไก่ฟองที่มีจุดเลือด, จุดเนื้อ และสิ่งผิดปรกติภายในออก แล้วจึงบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ตามน้ำหนักที่กำหนด และจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิจนถึงมือผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากแม่ไก่วางไข่ คุณจึงสามารถรับประทาน “ไข่ไก่อนามัย” ของเราทุกฟองได้อย่างมั่นใจว่า สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้างอย่างแน่นอน


“ไข่ไก่อนามัย” จากสงวนฟาร์ม จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “The Good Egg Co” มีวางจำหน่ายที่

· Tops market สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า, โรบินสัน ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, สุขาภิบาล 3

· Golden Place สาขา พระราม 9, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์ราชการ หลักสี่, สะพานสูง, ถนนสุโขทัย

· ตั้งฮั่วเส็ง สาขา ธนบุรี, บางลำพู, เก็ทอิทซุปเปอร์มาร์เก็ต อิมเมจมอลล์

Comments


bottom of page